Tamu Undangan

Kirim Undangan Untuk Para Tamu

Untuk Buat Link Nama Tamu Undangan Pelatakan Batu Pertama Masjid Muslim Billionaire

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
(QS. At-Taubah : 18)